נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1120
שער פתיחה 1163 3.84
שער ממוצע 1163 3.84
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.07
מחזור ע.נ. 360
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 180
שווי שוק 42.18
הון רשום למסחר 3626662
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1020 -8.93 1163 3.84
1000 -10.71 1198 6.96
1200 7.14
1204 7.5
1300 16.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 107.28 הכנסות
נכסים שוטפים 57.38 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 49.91 רווח תפעולי
הון עצמי 87.26 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 16.15 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 3.87 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1163 3.84 0 0
17:24 1163 3.84 180 2.09
10:15 1163 3.84 180 2.09
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גורן יוסף 58.65 24.74
שטיינהורן אלי 11.97 5.05
דש איפקס ק.גמל 11.2 4.72
מיטב דש ת.סל 0.24 0.1
דש איפקס ק.נאמ 0.13 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 1163 3.84 4
18/09/2017 1120 0 0
17/09/2017 1120 0 0
14/09/2017 1120 0 0
13/09/2017 1120 0 0
12/09/2017 1120 0 0
11/09/2017 1120 0 0
10/09/2017 1120 0 0
07/09/2017 1120 0 0
06/09/2017 1120 0 0
05/09/2017 1120 0 0
04/09/2017 1120 0 0
03/09/2017 1120 0 0
31/08/2017 1120 0 0
30/08/2017 1120 0 0
29/08/2017 1120 0 0
28/08/2017 1120 0.81 0
27/08/2017 1111 0 0
24/08/2017 1111 0 0
23/08/2017 1111 0 0