נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4661
שער פתיחה 4661 0
שער ממוצע 4657.57 -0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 73.78
מחזור ע.נ. 2734
מספר עסקאות 24
תנועה מינימלית 41
שווי שוק 97.28
הון רשום למסחר 2065354
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
4708 1.01 5119 9.83
4625 -0.77 5120 9.85
4623 -0.82 5480 17.57
4552 -2.34 5491 17.81
4551 -2.36 6200 33.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8.75 הכנסות 0
נכסים שוטפים 3.02 רווח גולמי -0.48
נכסים בלתי שוטפים 5.73 רווח תפעולי -7.16
הון עצמי 6.14 רווח לפני מס -7.31
התחייבות שוטפות 1.52 רווח נקי -7.31
התחייבויות בלתי שוטפות 1.09 רווח למניה -3.65
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:30 4710 1.05 0 0
17:30 5119 9.83 89 4.56
14:43 4708 1.01 1 0.05
14:42 4708 1.01 40 1.88
14:41 4708 1.01 191 8.99
14:41 4708 1.01 51 2.4
14:41 4700 0.84 35 1.65
14:41 4699 0.82 83 3.9
14:41 4625 -0.77 42 1.94
14:41 4623 -0.82 355 16.41
14:41 4623 -0.82 76 3.51
14:03 4600 -1.31 4 0.18
13:45 4600 -1.31 110 5.06
12:49 4600 -1.31 103 4.74
12:48 4599 -1.33 57 2.62
12:48 4599 -1.33 69 3.17
11:24 4551 -2.36 783 35.63
11:24 4551 -2.36 41 1.87
11:24 4591 -1.5 355 16.3
11:24 4593 -1.46 67 3.08
11:24 4594 -1.44 182 8.36
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תמיר יובל 27.85 27.1
תמיר טל 27.83 27.08
אילון אייל 10.21 9.93
זהבי אורן 10.06 9.78
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 4661 0.19 56
27/06/2017 4652 -0.53 14
26/06/2017 4677 -0.95 71
25/06/2017 4722 -0.11 0
22/06/2017 4727 1.5 9
21/06/2017 4657 -0.77 34
20/06/2017 4693 -2.57 21
19/06/2017 4817 0 0
18/06/2017 4817 -2.09 3
15/06/2017 4920 0.06 7
14/06/2017 4917 0.47 1
13/06/2017 4894 -0.91 7
12/06/2017 4939 -0.6 1
11/06/2017 4969 0 0
08/06/2017 4969 -0.18 11
07/06/2017 4978 0 0
06/06/2017 4978 2.03 40
05/06/2017 4879 2.14 92
04/06/2017 4777 0 0
01/06/2017 4777 -2.23 77