נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4544
שער פתיחה 4544 0
שער ממוצע 4544 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 74.37
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 42
שווי שוק 93.85
הון רשום למסחר 2065354
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
9 -99.8 4450 -2.07
4540 -0.09
4644 2.2
4649 2.31
4710 3.65
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8.75 הכנסות 0
נכסים שוטפים 3.02 רווח גולמי -0.48
נכסים בלתי שוטפים 5.73 רווח תפעולי -7.16
הון עצמי 6.14 רווח לפני מס -7.31
התחייבות שוטפות 1.52 רווח נקי -7.31
התחייבויות בלתי שוטפות 1.09 רווח למניה -3.65
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 4544 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תמיר יובל 27.85 26.14
תמיר טל 27.83 26.12
אילון אייל 10.21 9.58
זהבי אורן 10.06 9.44
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
27/07/2017 4544 0 0
26/07/2017 4544 -0.02 5
25/07/2017 4545 0 0
24/07/2017 4545 0.15 0
23/07/2017 4538 0.07 0
20/07/2017 4535 0 0
19/07/2017 4535 0.18 9
18/07/2017 4527 -0.29 0
17/07/2017 4540 0 0
16/07/2017 4540 0 0
13/07/2017 4540 0 0
12/07/2017 4540 -0.22 22
11/07/2017 4550 0 13
10/07/2017 4550 -0.96 9
09/07/2017 4594 0.33 6
06/07/2017 4579 0.42 19
05/07/2017 4560 -0.35 15
04/07/2017 4576 -0.67 25
03/07/2017 4607 -1.39 55
02/07/2017 4672 -0.81 19