נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 460
שער פתיחה 460 0
שער ממוצע 447.31 -2.76
מחזור יומי ממוצע (שנה) 117.39
מחזור ע.נ. 32063
מספר עסקאות 28
תנועה מינימלית 420
שווי שוק 210.24
הון רשום למסחר 46782010
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
448.2 -2.57 450.4 -2.09
448 -2.61 454.8 -1.13
447.1 -2.8 455 -1.09
447 -2.83 455.9 -0.89
441 -4.13 456 -0.87
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 308.12 הכנסות 63.79
נכסים שוטפים 141.29 רווח גולמי 19.38
נכסים בלתי שוטפים 166.82 רווח תפעולי 6.33
הון עצמי 129.61 רווח לפני מס 5.42
התחייבות שוטפות 125.19 רווח נקי 4.14
התחייבויות בלתי שוטפות 53.32 רווח למניה 0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 449.4 -2.3 0 0
17:24 448.2 -2.57 241 1.08
16:31 454 -1.3 358 1.63
16:31 454 -1.3 62 0.28
16:07 454 -1.3 414 1.88
16:07 453.9 -1.33 786 3.57
15:08 448 -2.61 572 2.56
14:59 448 -2.61 1150 5.15
14:38 448 -2.61 1588 7.11
14:36 448 -2.61 459 2.06
14:36 448 -2.61 1152 5.16
13:24 448 -2.61 1453 6.51
12:54 447 -2.83 2679 11.98
12:48 447 -2.83 1452 6.49
11:34 447.1 -2.8 3148 14.07
11:04 447 -2.83 2520 11.26
11:03 446.5 -2.93 3960 17.68
11:03 446.1 -3.02 1589 7.09
10:35 450.1 -2.15 422 1.9
10:31 449.5 -2.28 420 1.89
10:25 441 -4.13 1611 7.1
10:25 441 -4.13 907 4
10:20 442 -3.91 420 1.86
10:08 442 -3.91 241 1.07
10:08 442.2 -3.87 840 3.71
10:08 442.2 -3.87 840 3.71
10:08 442.3 -3.85 1083 4.79
10:08 447.5 -2.72 856 3.83
10:08 450.1 -2.15 840 3.78
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ברנט אברהם והילה 52.15 109.64
לקס שלום 9.77 20.53
מור ק.נאמנות 6.86 14.42
ילין ק.נאמ 3.87 8.14
ברנט פסח 3.01 6.34
ילין ק.גמל 1.26 2.65
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 449.4 -2.3 143
27/06/2017 460 0.66 11
26/06/2017 457 0 0
25/06/2017 457 2.1 12
22/06/2017 447.6 1.36 8
21/06/2017 441.6 -2.52 41
20/06/2017 453 0.44 8
19/06/2017 451 1.08 66
18/06/2017 446.2 -2.43 7
15/06/2017 457.3 -1.08 62
14/06/2017 462.3 0 0
13/06/2017 462.3 -1.24 15
12/06/2017 468.1 -0.02 1
11/06/2017 468.2 -2.21 12
08/06/2017 478.8 0.36 8
07/06/2017 477.1 2.38 932
06/06/2017 466 0.26 15
05/06/2017 464.8 0.87 43
04/06/2017 460.8 1.03 13
01/06/2017 456.1 -3.61 275
29/05/2017 473.2 -1.62 108