נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 381
שער פתיחה 381 0
שער ממוצע 376.16 -1.27
מחזור יומי ממוצע (שנה) 121.05
מחזור ע.נ. 3318
מספר עסקאות 11
תנועה מינימלית 570
שווי שוק 87.02
הון רשום למסחר 23081493
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
373 -2.1 373.7 -1.92
372 -2.36 377.8 -0.84
370.9 -2.65 380 -0.26
370 -2.89 386.7 1.5
366 -3.94 387.7 1.76
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 51.2 הכנסות 4.07
נכסים שוטפים 50.83 רווח גולמי 2.09
נכסים בלתי שוטפים 0.37 רווח תפעולי 0.9
הון עצמי 5.57 רווח לפני מס 0.9
התחייבות שוטפות 40.7 רווח נקי 0.93
התחייבויות בלתי שוטפות 4.93 רווח למניה 0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 374.4 -1.73 543 2.03
17:23 377 -1.05 0 0
16:51 374.4 -1.73 190 0.71
16:51 374.4 -1.73 385 1.44
13:59 376 -1.31 33 0.12
13:24 376 -1.31 223 0.84
13:24 376 -1.31 30 0.11
13:24 376.2 -1.26 914 3.44
12:55 381 0 1000 3.81
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נידם אלי 59.19 51.5
כהן אליהו 1 0.87
פורטמן אור 0.06 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 381 -4.63 95
27/06/2017 399.5 2.62 85
26/06/2017 389.3 1.27 23
25/06/2017 384.4 0 27
22/06/2017 384.4 -1.41 26
21/06/2017 389.9 -0.51 20
20/06/2017 391.9 -1.93 38
19/06/2017 399.6 3.66 235
18/06/2017 385.5 0.81 27
15/06/2017 382.4 -3.6 44
14/06/2017 396.7 -1.37 40
13/06/2017 402.2 -1.57 23
12/06/2017 408.6 -4.73 75
11/06/2017 428.9 -1.76 44
08/06/2017 436.6 2.44 56
07/06/2017 426.2 1.67 241
06/06/2017 419.2 1.43 399
05/06/2017 413.3 6.11 222
04/06/2017 389.5 8.62 137
01/06/2017 358.6 2.52 427