נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 42.5
שער פתיחה 42.5 0
שער ממוצע 42.5 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 26.8
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 4300
שווי שוק 45.65
הון רשום למסחר 107401724
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
40.2 -5.41 41.5 -2.35
40.1 -5.65 42.3 -0.47
40 -5.88 42.4 -0.24
42.5 0
47 10.59
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 229.65 הכנסות 2.91
נכסים שוטפים 9.66 רווח גולמי 2.68
נכסים בלתי שוטפים 220 רווח תפעולי 1.7
הון עצמי 70.2 רווח לפני מס 0.05
התחייבות שוטפות 7.59 רווח נקי 0.46
התחייבויות בלתי שוטפות 151.86 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 42.5 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מאייר רילטי ז 59.57 27.19
טוליפ קפיטל 16.96 7.74
פלק אופיר 1 0.46
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 42.5 0 0
27/06/2017 42.5 0 0
26/06/2017 42.5 0 0
25/06/2017 42.5 0 0
22/06/2017 42.5 0 0
21/06/2017 42.5 0 0
20/06/2017 42.5 0.47 2
19/06/2017 42.3 0 0
18/06/2017 42.3 1.93 2
15/06/2017 41.5 -10.75 29
14/06/2017 46.5 2.2 3
13/06/2017 45.5 1.79 2
12/06/2017 44.7 2.76 2
11/06/2017 43.5 2.84 3
08/06/2017 42.3 -8.84 39
07/06/2017 46.4 -3.73 2
06/06/2017 48.2 3.43 9
05/06/2017 46.6 1.97 16
04/06/2017 45.7 -1.93 8
01/06/2017 46.6 0.22 2
29/05/2017 46.5 -1.48 58