נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 15
שער פתיחה 19.7 31.33
שער ממוצע 18.27 21.78
מחזור יומי ממוצע (שנה) 26.17
מחזור ע.נ. 964
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 12000
שווי שוק 4.47
הון רשום למסחר 28994177
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
14.5 -3.33 18 20
14 -6.67 18.2 21.33
12 -20 18.3 22
11.7 -22 18.5 23.33
1.2 -92 19.5 30
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5.99 הכנסות 0
נכסים שוטפים 5.99 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -1.82
הון עצמי 5.13 רווח לפני מס -1.82
התחייבות שוטפות 0.82 רווח נקי -1.81
התחייבויות בלתי שוטפות 0.03 רווח למניה -0.1
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 15.4 2.67 0 0
10:15 19.7 31.33 964 0.19
10:14 19.7 31.33 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קפיטל פוינט 41.83 1.87
זקס ניר 8.05 0.36
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 15.4 2.67 0
27/06/2017 15 0 1
26/06/2017 15 -11.76 5
25/06/2017 17 13.33 10
22/06/2017 15 0 0
21/06/2017 15 0 3
20/06/2017 15 0 0
19/06/2017 15 -9.64 4
18/06/2017 16.6 0 0
15/06/2017 16.6 0 0
14/06/2017 16.6 0 0
13/06/2017 16.6 0 0
12/06/2017 16.6 0 0
11/06/2017 16.6 0 0
08/06/2017 16.6 0 0
07/06/2017 16.6 0.61 0
06/06/2017 16.5 0.61 0
05/06/2017 16.4 0 0
04/06/2017 16.4 1.23 1
01/06/2017 16.2 0.62 0
29/05/2017 16.1 0 0