נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 832.8
שער פתיחה 832.8 0
שער ממוצע 818.54 -1.71
מחזור יומי ממוצע (שנה) 19.12
מחזור ע.נ. 2000
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 250
שווי שוק 34.79
הון רשום למסחר 4257894
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
807 -3.1 815 -2.14
804 -3.46 840 0.86
795 -4.54 841 0.98
792.3 -4.86 866 3.99
780 -6.34 868.8 4.32
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 42.8 הכנסות 61.63
נכסים שוטפים 40 רווח גולמי 37.01
נכסים בלתי שוטפים 2.8 רווח תפעולי 3.95
הון עצמי 31.76 רווח לפני מס 3.65
התחייבות שוטפות 11.01 רווח נקי 3.07
התחייבויות בלתי שוטפות 0.04 רווח למניה 0.74
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 817 -1.9 0 0
17:07 815 -2.14 250 2.04
13:04 815 -2.14 1250 10.19
10:55 822.7 -1.21 250 2.06
10:55 823 -1.18 250 2.06
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ילין ק.גמל 17.22 5.99
קריגר גדליהו 11.82 4.11
אלפא ערך 1 שות' 10.01 3.48
פורסט צמיחה שות 6.05 2.11
גריצרשטיין רן 0.36 0.13
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/06/2017 817 -1.9 16
26/06/2017 832.8 0 0
25/06/2017 832.8 -0.87 22
22/06/2017 840.1 -2.99 8
21/06/2017 866 0 0
20/06/2017 866 0 0
19/06/2017 866 -0.32 2
18/06/2017 868.8 0 0
15/06/2017 868.8 0 0
14/06/2017 868.8 1.66 11
13/06/2017 854.6 -2.5 19
12/06/2017 876.5 0 0
11/06/2017 876.5 0.22 28
08/06/2017 874.6 4.12 25
07/06/2017 840 0 23
06/06/2017 840 -0.37 10
05/06/2017 843.1 1.63 8
04/06/2017 829.6 3.07 52
01/06/2017 804.9 -0.54 14
29/05/2017 809.3 1.16 59