נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2.9
שער פתיחה 2.9 0
שער ממוצע 2.9 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.85
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 69000
שווי שוק 3.87
הון רשום למסחר 133282817
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1 -65.52 4.9 68.97
5 72.41
6.9 137.93
11.4 293.1
1000 34382.76
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.04 הכנסות
נכסים שוטפים 3.36 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 0.68 רווח תפעולי
הון עצמי -16.6 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 20.46 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0.17 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2.9 0
10:14 2.9 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גולן יובל 41.68 1.61
גולן מיכאל 37.55 1.45
גרף עסקי 1 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 2.9 0 0
18/09/2017 2.9 0 0
17/09/2017 2.9 0 0
14/09/2017 2.9 0 0
13/09/2017 2.9 0 0
12/09/2017 2.9 0 0
11/09/2017 2.9 0 0
10/09/2017 2.9 0 0
07/09/2017 2.9 0 0
06/09/2017 2.9 0 0
05/09/2017 2.9 0 0
04/09/2017 2.9 0 0
03/09/2017 2.9 0 0
31/08/2017 2.9 0 0
30/08/2017 2.9 0 0
29/08/2017 2.9 0 0
28/08/2017 2.9 0 0
27/08/2017 2.9 0 0
24/08/2017 2.9 0 0
23/08/2017 2.9 0 0
22/08/2017 2.9 7.41 0
21/08/2017 2.7 0 0
20/08/2017 2.7 0 0