נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6.2
שער פתיחה 6.2 0
שער ממוצע 6.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.94
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 36000
שווי שוק 8.26
הון רשום למסחר 133282817
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
5 -19.35 5.5 -11.29
4 -35.48 6.2 0
2.5 -59.68 6.5 4.84
1 -83.87 7.9 27.42
8.2 32.26
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.04 הכנסות
נכסים שוטפים 3.36 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 0.68 רווח תפעולי
הון עצמי -16.6 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 20.46 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0.17 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 6.2 0
10:14 6.2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גולן יובל 41.68 3.44
גולן מיכאל 37.55 3.1
גרף עסקי 1 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 6.2 0 0
17/01/2018 6.2 0 0
16/01/2018 6.2 0 0
15/01/2018 6.2 0 0
14/01/2018 6.2 0 0
11/01/2018 6.2 0 0
10/01/2018 6.2 0 0
09/01/2018 6.2 5.08 19
08/01/2018 5.9 -1.67 0
07/01/2018 6 0 0
04/01/2018 6 0 0
03/01/2018 6 0 1
02/01/2018 6 -3.23 5
01/01/2018 6.2 10.71 6
31/12/2017 5.6 0 0
28/12/2017 5.6 21.74 3
27/12/2017 4.6 0 0
26/12/2017 4.6 2.22 2
25/12/2017 4.5 0 1
24/12/2017 4.5 0 0
21/12/2017 4.5 -11.76 2
20/12/2017 5.1 0 4