נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 47.6
שער פתיחה 45 -5.46
שער ממוצע 44.8 -5.88
מחזור יומי ממוצע (שנה) 62.4
מחזור ע.נ. 7754
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 3900
שווי שוק 55.11
הון רשום למסחר 123022256
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
44.8 -5.88 45 -5.46
43.8 -7.98 47.4 -0.42
43.7 -8.19 48.3 1.47
42.6 -10.5 49.5 3.99
42 -11.76 49.7 4.41
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2639.74 הכנסות 6.57
נכסים שוטפים 1333.26 רווח גולמי 4.24
נכסים בלתי שוטפים 1333.26 רווח תפעולי -11.72
הון עצמי 85.97 רווח לפני מס -69.9
התחייבות שוטפות 1290.45 רווח נקי -71.21
התחייבויות בלתי שוטפות 781.23 רווח למניה -0.15
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 44.8 -5.88 7667 3.43
17:23 44.8 -5.88 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גרינפלד יוסף 17.47 9.63
שנור אבנר 16.55 9.12
קרדן ישראל 10 5.51
רכטר איתן 3.45 1.9
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 47.6 5.08 73
27/06/2017 45.3 0 7
26/06/2017 45.3 -0.66 2
25/06/2017 45.6 1.33 8
22/06/2017 45 2.04 32
21/06/2017 44.1 -1.12 2
20/06/2017 44.6 -4.09 28
19/06/2017 46.5 1.97 4
18/06/2017 45.6 1.79 27
15/06/2017 44.8 -0.67 9
14/06/2017 45.1 -4.25 17
13/06/2017 47.1 -0.84 17
12/06/2017 47.5 -0.63 23
11/06/2017 47.8 -0.21 2
08/06/2017 47.9 -4.96 36
07/06/2017 50.4 4.78 140
06/06/2017 48.1 0.63 68
05/06/2017 47.8 -2.65 24
04/06/2017 49.1 0 7
01/06/2017 49.1 -3.73 106