נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 284.6
שער פתיחה 284.6 0
שער ממוצע 284.25 -0.12
מחזור יומי ממוצע (שנה) 37.9
מחזור ע.נ. 92
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 630
שווי שוק 54.92
הון רשום למסחר 19303336
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
284 -0.21 291 2.25
280 -1.62 315 10.68
273.3 -3.97 323 13.49
273 -4.08 324.8 14.13
270 -5.13 334.9 17.67
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 62.47 הכנסות 57.44
נכסים שוטפים 39.03 רווח גולמי 29.48
נכסים בלתי שוטפים 23.44 רווח תפעולי 5.11
הון עצמי 41.21 רווח לפני מס 4.37
התחייבות שוטפות 11.95 רווח נקי 3.38
התחייבויות בלתי שוטפות 9.31 רווח למניה 0.17
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 284.5 -0.04 0 0
17:24 284 -0.21 92 0.26
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הררי יורם 53.24 29.24
מגדל משתתפות 6.47 3.55
מגדל קופ"ג 4.86 2.67
מגדל ק.נאמ 0.07 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
26/06/2017 284.5 -0.04 0
25/06/2017 284.6 -0.45 37
22/06/2017 285.9 -1.41 14
21/06/2017 290 0.52 34
20/06/2017 288.5 -3.06 3
19/06/2017 297.6 3.95 4
18/06/2017 286.3 -0.03 0
15/06/2017 286.4 -1.75 17
14/06/2017 291.5 -1.19 2
13/06/2017 295 0 0
12/06/2017 295 2.57 54
11/06/2017 287.6 0 3
08/06/2017 287.6 -5.95 447
07/06/2017 305.8 0 26
06/06/2017 305.8 -0.03 35
05/06/2017 305.9 -2.21 2
04/06/2017 312.8 0 14
01/06/2017 312.8 -1.91 86
29/05/2017 318.9 2.84 2
28/05/2017 310.1 -0.29 18