נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 42.3
שער פתיחה 42.3 0
שער ממוצע 42.3 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 4700
שווי שוק 15.55
הון רשום למסחר 36772461
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 749.6 הכנסות 238.1
נכסים שוטפים 656.2 רווח גולמי 53.98
נכסים בלתי שוטפים 93.41 רווח תפעולי -92.74
הון עצמי 619.82 רווח לפני מס -84.91
התחייבות שוטפות 89.8 רווח נקי -24.27
התחייבויות בלתי שוטפות 39.99 רווח למניה -0.62
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 42.3 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חבד 077 ז 71.52 11.12
גרינפלד הושע 4.61 0.72
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 42.3 0 0
21/06/2017 42.3 0 0
20/06/2017 42.3 0 0
19/06/2017 42.3 0 0
18/06/2017 42.3 0 0
15/06/2017 42.3 0 0
14/06/2017 42.3 0 0
13/06/2017 42.3 0 0
12/06/2017 42.3 0 0
11/06/2017 42.3 0 0
08/06/2017 42.3 0 0
07/06/2017 42.3 0 0
06/06/2017 42.3 0 0
05/06/2017 42.3 0 0
04/06/2017 42.3 0 0
01/06/2017 42.3 0 0
29/05/2017 42.3 0 0
28/05/2017 42.3 0 0
25/05/2017 42.3 0 0