נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 174.7
שער פתיחה 174.7 0
שער ממוצע 165.53 -5.25
מחזור יומי ממוצע (שנה) 24.76
מחזור ע.נ. 21010
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 2400
שווי שוק 7.17
הון רשום למסחר 4625687
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
140 -19.86 154 -11.85
133 -23.87 166.9 -4.46
111 -36.46 167 -4.41
99 -43.33 169 -3.26
78 -55.35 170 -2.69
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 0.68 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.57 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.1 רווח תפעולי -18.25
הון עצמי 0.09 רווח לפני מס -18.26
התחייבות שוטפות 0.56 רווח נקי -18.26
התחייבויות בלתי שוטפות 0.03 רווח למניה -4.03
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 155 -11.28 0 0
17:24 155 -11.28 21010 32.57
10:34 166.9 -4.46 599 1
10:17 174.7 0 2200 3.84
10:15 166.9 -4.46 2200 3.67
10:14 174.7 0 2200 3.84
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
זילברמן כפיר 14.62 1.05
שרם יצחק 7.99 0.57
הדסית ביו 6.05 0.43
קוזאק אלכס 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
26/06/2017 155 -11.28 33
25/06/2017 174.7 -0.29 1
22/06/2017 175.2 3.98 25
21/06/2017 168.5 4.66 63
20/06/2017 161 -4.17 38
19/06/2017 168 26.32 118
18/06/2017 133 40.74 139
15/06/2017 94.5 8.87 97
14/06/2017 86.8 17.3 2
13/06/2017 74 0 0
12/06/2017 74 5.71 6
11/06/2017 70 -19.54 14
08/06/2017 87 0 0
07/06/2017 87 0.69 17
06/06/2017 86.4 2.01 1
05/06/2017 84.7 0.47 0
04/06/2017 84.3 2.18 0
01/06/2017 82.5 0 0
29/05/2017 82.5 0.12 0
28/05/2017 82.4 0 0