נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 288.6
שער פתיחה 288.6 0
שער ממוצע 288.93 0.11
מחזור יומי ממוצע (שנה) 176.72
מחזור ע.נ. 41723
מספר עסקאות 21
תנועה מינימלית 610
שווי שוק 227.1
הון רשום למסחר 77826915
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
290 0.49 291.9 1.14
288 -0.21 292 1.18
282.8 -2.01 304.8 5.61
275 -4.71 333 15.38
270 -6.44 341 18.16
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 187.97 הכנסות 11.13
נכסים שוטפים 178.47 רווח גולמי 6.74
נכסים בלתי שוטפים 8.01 רווח תפעולי 3.44
הון עצמי 49.22 רווח לפני מס 3.44
התחייבות שוטפות 138.7 רווח נקי 2.57
התחייבויות בלתי שוטפות 0.05 רווח למניה 0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 291.8 1.11 0 0
16:24 290.5 0.66 968 2.81
14:59 291.9 1.14 10852 31.68
14:59 291.9 1.14 3000 8.76
14:59 291.9 1.14 879 2.57
12:46 291.9 1.14 729 2.13
12:46 288.5 -0.03 3078 8.88
12:46 288.5 -0.03 1193 3.44
12:17 286 -0.9 4438 12.69
12:17 286.1 -0.87 1022 2.92
12:17 287 -0.55 1039 2.98
12:17 287.1 -0.52 1193 3.43
10:54 290.1 0.52 2582 7.49
10:54 290 0.49 1798 5.21
10:54 290 0.49 3526 10.23
10:54 289 0.14 2094 6.05
10:51 289 0.14 890 2.57
10:51 288.9 0.1 610 1.76
10:25 285.7 -1 611 1.75
10:25 285.7 -1 611 1.75
09:46 286 -0.9 610 1.74
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מזרחי שחר-נציג 15.51 35.23
מזרחי דניאל 15.49 35.18
איתן מיכאל 15.49 35.18
מזרחי יהושע 12.41 28.17
איתן עודד 9.43 21.42
בן יאיר אורן 9.07 20.6
אנליסט ק.נאמ 5.6 12.73
אנליסט ק.גמל 0.03 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 291.8 1.11 121
17/08/2017 288.6 -0.28 94
16/08/2017 289.4 0.8 151
15/08/2017 287.1 -2.88 143
14/08/2017 295.6 0.54 65
13/08/2017 294 0.82 52
10/08/2017 291.6 -2.41 89
09/08/2017 298.8 -4.02 176
08/08/2017 311.3 -2.47 87
07/08/2017 319.2 -1.33 200
06/08/2017 323.5 -1.73 93
03/08/2017 329.2 0.37 217
02/08/2017 328 0.43 13
31/07/2017 326.6 0.34 48
30/07/2017 325.5 -1 1
27/07/2017 328.8 1.14 12
26/07/2017 325.1 0.87 9
25/07/2017 322.3 0.4 38
24/07/2017 321 -1.83 73
23/07/2017 327 -0.64 112