נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 434.3
שער פתיחה 434.3 0
שער ממוצע 436.77 0.57
מחזור יומי ממוצע (שנה) 58.85
מחזור ע.נ. 1521
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 420
שווי שוק 60.78
הון רשום למסחר 13959468
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
430 -0.99 442.1 1.8
425 -2.14 442.9 1.98
416.1 -4.19 449.9 3.59
416 -4.21 450 3.62
415.3 -4.37 459.8 5.87
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 38.71 הכנסות 33.29
נכסים שוטפים 31.22 רווח גולמי 21.18
נכסים בלתי שוטפים 7.49 רווח תפעולי 4.74
הון עצמי 27.61 רווח לפני מס 4.66
התחייבות שוטפות 8.88 רווח נקי 4.44
התחייבויות בלתי שוטפות 2.23 רווח למניה 0.32
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 435.4 0.25 0 0
17:24 442.1 1.8 266 1.18
15:47 439.6 1.22 525 2.31
12:16 430 -0.99 730 3.14
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גיל עמנואל 17.91 10.88
ילין ק.גמל 16.84 10.24
קליגר אווה ז 7.62 4.63
רפפורט סונדרה ז 7.44 4.52
אלטשלר שחם ק.נא 5.21 3.17
אלטשלר שחם ק.גמ 5.21 3.17
סיטון יאשה 2.93 1.78
שוויבל אלן 0.43 0.26
אסאנו וורן ז 0.36 0.22
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 434.3 -2.71 148
27/06/2017 446.4 2.62 4
26/06/2017 435 1.05 25
25/06/2017 430.5 0.65 29
22/06/2017 427.7 0.64 6
21/06/2017 425 -0.63 23
20/06/2017 427.7 -1.18 5
19/06/2017 432.8 1.52 22
18/06/2017 426.3 -1.57 28
15/06/2017 433.1 1.19 19
14/06/2017 428 -0.9 2
13/06/2017 431.9 -0.92 171
12/06/2017 435.9 1 7
11/06/2017 431.6 -1.53 24
08/06/2017 438.3 0 1
07/06/2017 438.3 -2.77 24
06/06/2017 450.8 -4.33 33
05/06/2017 471.2 0 4
04/06/2017 471.2 1.46 5
01/06/2017 464.4 -3.31 78