נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 23.4
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 18.54
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 5.78
הון רשום למסחר 24720315
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6.84 הכנסות 0.09
נכסים שוטפים 4.68 רווח גולמי -1.19
נכסים בלתי שוטפים 2.16 רווח תפעולי -3.21
הון עצמי 4.53 רווח לפני מס -3.19
התחייבות שוטפות 2.31 רווח נקי -3.19
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.19
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כליף יחזקאל 23.72 1.37
ברק קפיטל 8.61 0.5
מור רן 8.65 0.5
זרח חיפושי נפט 1.17 0.07
פרי עדי 0.2 0.01
כהן רענן 0.02 0
קרמין אברהם 0.02 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 23.4 0 0
17/08/2017 23.4 0 7
16/08/2017 23.4 0.86 1
15/08/2017 23.2 0 0
14/08/2017 23.2 2.65 2
13/08/2017 22.6 -4.64 4
10/08/2017 23.7 3.95 6
09/08/2017 22.8 0.88 11
08/08/2017 22.6 4.15 112
07/08/2017 21.7 -1.36 50
06/08/2017 22 3.77 15
03/08/2017 21.2 -2.3 52
02/08/2017 21.7 8.5 3
31/07/2017 20 -7.83 104
30/07/2017 21.7 0 35
27/07/2017 21.7 -5.24 17
26/07/2017 22.9 -0.43 3
25/07/2017 23 -0.43 8
24/07/2017 23.1 0 14
23/07/2017 23.1 0.43 9