נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 202
שער פתיחה 202 0
שער ממוצע 202 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 25.61
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1000
שווי שוק 49.18
הון רשום למסחר 24346811
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
197 -2.48 200.9 -0.54
195.9 -3.02 201 -0.5
193.9 -4.01 202 0
192.9 -4.5 204 0.99
192 -4.95 206 1.98
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 62.6 הכנסות 51.06
נכסים שוטפים 42.55 רווח גולמי 8.83
נכסים בלתי שוטפים 20.05 רווח תפעולי -17.37
הון עצמי 39.16 רווח לפני מס -17.86
התחייבות שוטפות 22.79 רווח נקי -17.71
התחייבויות בלתי שוטפות 0.65 רווח למניה -0.94
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 202 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מיקרונט טכנו' ז 49.89 24.54
דש איפקס ק.גמל 15.46 7.6
הפניקס ק.גמל 4.27 2.1
הפניקס 1.53 0.75
לוקץ דוד 0.18 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 202 0 0
27/06/2017 202 0 0
26/06/2017 202 0 0
25/06/2017 202 0 0
22/06/2017 202 0 0
21/06/2017 202 0 0
20/06/2017 202 0 0
19/06/2017 202 0 0
18/06/2017 202 0 0
15/06/2017 202 0 0
14/06/2017 202 0 28
13/06/2017 202 2.43 13
12/06/2017 197.2 -0.35 39
11/06/2017 197.9 0.71 3
08/06/2017 196.5 0 0
07/06/2017 196.5 1.24 5
06/06/2017 194.1 0.31 23
05/06/2017 193.5 0.52 124
04/06/2017 192.5 1.58 65
01/06/2017 189.5 -1.76 62
29/05/2017 192.9 1.74 53