נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112
שער פתיחה 112 0
שער ממוצע 112.42 0.37
מחזור יומי ממוצע (שנה) 171.59
מחזור ע.נ. 10305
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 1700
שווי שוק 59.56
הון רשום למסחר 52943467
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
111.7 -0.27 112.2 0.18
111.6 -0.36 113.6 1.43
111.5 -0.45 114.3 2.05
111.2 -0.71 114.4 2.14
111 -0.89 115 2.68
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 52.22 הכנסות 7.35
נכסים שוטפים 28.61 רווח גולמי 2.18
נכסים בלתי שוטפים 23.62 רווח תפעולי -22.63
הון עצמי 38.19 רווח לפני מס -23.92
התחייבות שוטפות 12.66 רווח נקי -23.92
התחייבויות בלתי שוטפות 1.37 רווח למניה -0.53
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:23 112.5 0.45 0 0
15:33 114.5 2.23 2410 2.76
13:40 111.8 -0.18 430 0.48
13:40 111.8 -0.18 2020 2.26
12:14 111.8 -0.18 1700 1.9
10:05 112.1 0.09 3745 4.2
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פילבסט ושות' ז 25.69 15.3
מיכאל אילן ניהו 9.89 5.89
דיוויד טרסט ז 8.55 5.09
דש איפקס ק.גמל 7.33 4.37
מיטב דש ת.סל 0.85 0.5
מילץ' דיוויד ז 0.8 0.48
נחמיאס אברהם 0.09 0.05
דגן יעקב 0.04 0.02
אלפרוביץ אסף 0.04 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 112 -1.67 126
27/06/2017 113.9 0.8 12
26/06/2017 113 -0.53 8
25/06/2017 113.6 1.16 35
22/06/2017 112.3 1.54 50
21/06/2017 110.6 0.91 8
20/06/2017 109.6 -0.63 50
19/06/2017 110.3 -0.81 81
18/06/2017 111.2 0.45 7
15/06/2017 110.7 -3.82 61
14/06/2017 115.1 0.44 42
13/06/2017 114.6 -1.72 68
12/06/2017 116.6 0.17 211
11/06/2017 116.4 -1.27 37
08/06/2017 117.9 0.68 26
07/06/2017 117.1 -0.68 16
06/06/2017 117.9 0.86 92
05/06/2017 116.9 -0.68 29
04/06/2017 117.7 2.26 149
01/06/2017 115.1 -0.17 69