נתני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 8969
שער פתיחה 8969 0
שער ממוצע 8993.43 0.27
מחזור יומי ממוצע (שנה) 47.26
מחזור ע.נ. 195
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 21
שווי שוק 123.38
הון רשום למסחר 1369807
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
8761 -2.32 8820 -1.66
8759 -2.34 8969 0
8758 -2.35 8981 0.13
8700 -3 8998 0.32
9047 0.87
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 288.31 הכנסות 73.98
נכסים שוטפים 112.72 רווח גולמי 12.65
נכסים בלתי שוטפים 175.58 רווח תפעולי 4.42
הון עצמי 81.41 רווח לפני מס 4.03
התחייבות שוטפות 103.95 רווח נקי 3.36
התחייבויות בלתי שוטפות 102.94 רווח למניה 2.46
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 8998 0.32 7 0.63
17:23 9007 0.42 0 0
13:40 8998 0.32 46 4.14
13:38 8998 0.32 21 1.89
12:20 8865 -1.16 21 1.86
11:53 9044 0.84 54 4.88
11:53 9044 0.84 46 4.16
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קמבראדג' 64.67 79.79
דש איפקס ק.גמל 9.77 12.06
פרידנזון דוד 6.84 8.44
פרידנזון ניהול 1.03 1.27
פרידנזון אסף 0.3 0.37
פרידנזון רמי 0.25 0.31
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 8969 -2.36 100
27/06/2017 9186 -2.13 55
26/06/2017 9386 2.13 14
25/06/2017 9190 -2.05 11
22/06/2017 9382 0.85 16
21/06/2017 9303 -2.14 42
20/06/2017 9506 -0.97 48
19/06/2017 9599 1.05 10
18/06/2017 9499 2.57 4
15/06/2017 9261 -3.35 2
14/06/2017 9582 0.45 8
13/06/2017 9539 -0.39 32
12/06/2017 9576 -0.1 0
11/06/2017 9677 0.4 3
08/06/2017 9638 0.16 4
07/06/2017 9623 -0.03 0
06/06/2017 9626 0 0
05/06/2017 9626 0.25 11
04/06/2017 9602 0.87 9
01/06/2017 9519 -0.75 35