נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 837
שער פתיחה 837 0
שער ממוצע 840 0.36
מחזור יומי ממוצע (שנה) 12.48
מחזור ע.נ. 300
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 250
שווי שוק 35.21
הון רשום למסחר 4192096
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
800 -4.42 840 0.36
720 -13.98 845 0.96
711.4 -15.01 924.9 10.5
600 -28.32 925 10.51
945 12.9
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 179.95 הכנסות
נכסים שוטפים 16.19 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 163.76 רווח תפעולי
הון עצמי 41.91 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 10.19 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 127.85 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 840 0.36 0 0
13:18 840 0.36 300 2.52
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דראל אנרגיה 23.35 8.22
סולג פיתוח 21.87 7.7
ויסרברג רונן 8.97 3.16
אלפא ערך 1 שות' 7.99 2.81
דו-צח 1.79 0.63
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/09/2017 840 0.36 3
19/09/2017 837 -0.36 5
18/09/2017 840 0.32 7
17/09/2017 837.3 2.51 12
14/09/2017 816.8 0 0
13/09/2017 816.8 -1.66 8
12/09/2017 830.6 -0.13 1
11/09/2017 831.7 1.17 5
10/09/2017 822.1 0 0
07/09/2017 822.1 -1.11 3
06/09/2017 831.3 2.11 9
05/09/2017 814.1 2.54 15
04/09/2017 793.9 0.14 8
03/09/2017 792.8 0 72
31/08/2017 792.8 0.35 50
30/08/2017 790 -0.43 40
29/08/2017 793.4 -2.55 14
28/08/2017 814.2 -0.13 0
27/08/2017 815.3 0 0