נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1925
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 202.4
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 247.64
הון רשום למסחר 12864506
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1925 0 1930 0.26
1906 -0.99 1944 0.99
1820 -5.45 1990 3.38
1515 -21.3 2018 4.83
1275 -33.77 2222 15.43
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 788.61 הכנסות 177.36
נכסים שוטפים 548.85 רווח גולמי 35.24
נכסים בלתי שוטפים 239.76 רווח תפעולי 27.93
הון עצמי 126.01 רווח לפני מס 20.95
התחייבות שוטפות 495.17 רווח נקי 15.37
התחייבויות בלתי שוטפות 167.43 רווח למניה 1.19
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנן מור השקעות 73.3 181.53
ספרה קפיטל 6.7 16.59
מור חנן 0.47 1.16
יעקובי ישראל 0.13 0.31
כרמלי טל 0.1 0.26
מאור אבי 0.04 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 1925 0 83
18/01/2018 1925 0.16 208
17/01/2018 1922 -1.94 126
16/01/2018 1960 -0.51 44
15/01/2018 1970 0.46 61
14/01/2018 1961 0.36 73
11/01/2018 1954 2.3 139
10/01/2018 1910 -4.88 3162
09/01/2018 2008 0 39
08/01/2018 2008 -0.69 57
07/01/2018 2022 0.25 55
04/01/2018 2017 -0.15 92
03/01/2018 2020 0.2 53
02/01/2018 2016 0.65 102
01/01/2018 2003 0.6 35
31/12/2017 1991 1.07 538
28/12/2017 1970 3.09 271
27/12/2017 1911 -0.05 8
26/12/2017 1912 -1.24 66
25/12/2017 1936 -0.56 136
24/12/2017 1947 -0.05 134