נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 245
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 159.8
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 900
שווי שוק 497.96
הון רשום למסחר 203249255
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2082.68 הכנסות 496.13
נכסים שוטפים 1420.49 רווח גולמי 63.18
נכסים בלתי שוטפים 662.19 רווח תפעולי 36.9
הון עצמי 526.1 רווח לפני מס 41
התחייבות שוטפות 1024.05 רווח נקי 31.78
התחייבויות בלתי שוטפות 532.53 רווח למניה 0.16
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוצת אשטרום 75.44 375.66
מור ק.נאמנות 6.35 31.64
אלטשלר שחם ק.נא 5.8 28.87
אשטרום פרויקטים 1.75 8.73
ליפשיץ עמית 0.02 0.08
גוגנהיים עומר 0 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 245 -1.25 8
18/01/2018 248.1 0.04 27
17/01/2018 248 -1.74 18
16/01/2018 252.4 1.04 25
15/01/2018 249.8 2.08 88
14/01/2018 244.7 0 1
11/01/2018 244.7 1.12 44
10/01/2018 242 -0.17 16
09/01/2018 242.4 2.19 40
08/01/2018 237.2 -1.17 32
07/01/2018 240 0 8
04/01/2018 240 1.69 170
03/01/2018 236 1.94 18
02/01/2018 231.5 2.71 28
01/01/2018 225.4 1.49 67
31/12/2017 222.1 0.36 37
28/12/2017 221.3 0.41 23
27/12/2017 220.4 0.59 28
26/12/2017 219.1 -0.9 83
25/12/2017 221.1 1.1 17
24/12/2017 218.7 0.6 33