נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112.2
שער פתיחה 112.2 0
שער ממוצע 112.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.31
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1400
שווי שוק 15.67
הון רשום למסחר 13968046
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
80 -28.7 114.8 2.32
77.7 -30.75 114.9 2.41
77 -31.37 115 2.5
129.9 15.78
130 15.86
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 29.59 הכנסות 0
נכסים שוטפים 28.28 רווח גולמי -3.62
נכסים בלתי שוטפים 1.31 רווח תפעולי -4.69
הון עצמי 12.92 רווח לפני מס -5.2
התחייבות שוטפות 16.67 רווח נקי -5.13
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.37
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:23 112.2 0
10:14 112.2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תמרי רואי 45 7.05
גבריאלי משה 11.99 1.88
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 112.2 0 0
27/06/2017 112.2 0 0
26/06/2017 112.2 0 0
25/06/2017 112.2 0 0
22/06/2017 112.2 4.18 2
21/06/2017 107.7 0 8
20/06/2017 107.7 34.46 4
19/06/2017 80.1 -45.47 9
18/06/2017 146.9 0 0
15/06/2017 146.9 0 0
14/06/2017 146.9 0 0
13/06/2017 146.9 0 0
12/06/2017 146.9 0 0
11/06/2017 146.9 0 0
08/06/2017 146.9 0 0
07/06/2017 146.9 0 0
06/06/2017 146.9 0 0
05/06/2017 146.9 0 0
04/06/2017 146.9 0 0
01/06/2017 146.9 0 0