נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 368
שער פתיחה 368 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.79
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 540
שווי שוק 52.21
הון רשום למסחר 14186753
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
363 -1.36
362.5 -1.49
358.8 -2.5
355.1 -3.51
351.4 -4.51
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 273.13 הכנסות 196.4
נכסים שוטפים 260.14 רווח גולמי 9.52
נכסים בלתי שוטפים 12.99 רווח תפעולי 0.59
הון עצמי 81.35 רווח לפני מס -2.41
התחייבות שוטפות 146.79 רווח נקי -2.5
התחייבויות בלתי שוטפות 44.99 רווח למניה -0.16
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חממה אליהו 55.17 28.8
חממה מאיר 9.55 4.98
חממה יוסף 7.32 3.82
הפניקס ק.גמל 7.13 3.72
פסגות ק.נאמ 5.01 2.61
עמית צביקה 0.07 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/11/2017 368 0 0
19/11/2017 368 0 0
16/11/2017 368 0 0
15/11/2017 368 0 0
14/11/2017 368 0 0
13/11/2017 368 0 0
12/11/2017 368 0 0
09/11/2017 368 0 3
08/11/2017 368 0 1
07/11/2017 368 0 0
06/11/2017 368 0.27 12
05/11/2017 367 0 0
02/11/2017 367 0 0
01/11/2017 367 0 0
31/10/2017 367 0 8
30/10/2017 367 0 0
29/10/2017 367 0 0
26/10/2017 367 0 0
25/10/2017 367 0 0
24/10/2017 367 0 0
23/10/2017 367 0 0
22/10/2017 367 0 0