נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 167
שער פתיחה 167 0
שער ממוצע 167 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.19
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1200
שווי שוק 9.05
הון רשום למסחר 5420608
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
159 -4.79 165 -1.2
147 -11.98 195 16.77
125 -25.15 199.5 19.46
118.5 -29.04 210.9 26.29
101 -39.52 211 26.35
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5.42 הכנסות
נכסים שוטפים 4.29 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 1.13 רווח תפעולי
הון עצמי 3.48 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 1.56 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0.38 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 167 0
10:14 167 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מסיאס פאוסטו 52.14 4.72
בומס צביקה 24.17 2.19
קלר אדוארד 5.62 0.51
לוטן אביב 0.31 0.03
יוריק בן דוד 0.07 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 167 0 0
16/08/2017 167 0 6
15/08/2017 167 -0.12 0
14/08/2017 167.2 0 0
13/08/2017 167.2 0 0
10/08/2017 167.2 0 0
09/08/2017 167.2 0 0
08/08/2017 167.2 0 0
07/08/2017 167.2 0 0
06/08/2017 167.2 0 0
03/08/2017 167.2 0 0
02/08/2017 167.2 0 0
31/07/2017 167.2 -0.06 0
30/07/2017 167.3 0 0
27/07/2017 167.3 0 0
26/07/2017 167.3 0.06 0
25/07/2017 167.2 0.06 14
24/07/2017 167.1 0 0
23/07/2017 167.1 1.27 0
20/07/2017 165 1.54 2
19/07/2017 162.5 0 0