נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 163.9
שער פתיחה 163.9 0
שער ממוצע 163.9 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 5.06
מחזור ע.נ. 7
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 1200
שווי שוק 8.88
הון רשום למסחר 5420608
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
160 -2.38 164 0.06
156 -4.82 167.7 2.32
155 -5.43 169 3.11
151 -7.87 178 8.6
121 -26.17 205 25.08
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6.88 הכנסות 4.03
נכסים שוטפים 5.7 רווח גולמי 2.23
נכסים בלתי שוטפים 1.18 רווח תפעולי -7.58
הון עצמי 4.2 רווח לפני מס -7.86
התחייבות שוטפות 2.08 רווח נקי -7.86
התחייבויות בלתי שוטפות 0.6 רווח למניה -3.71
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 163.9 0 7 0.01
10:15 163.9 0 7 0.01
10:14 163.9 0 7 0.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מסיאס פאוסטו 52.14 4.63
בומס צביקה 24.17 2.15
קלר אדוארד 5.58 0.5
לוטן אביב 0.31 0.03
יוריק בן דוד 0.07 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
26/06/2017 163.9 0 0
25/06/2017 163.9 2.44 3
22/06/2017 160 -4.36 5
21/06/2017 167.3 0 0
20/06/2017 167.3 0 0
19/06/2017 167.3 -0.24 0
18/06/2017 167.7 -1.93 2
15/06/2017 171 0 0
14/06/2017 171 0 0
13/06/2017 171 0 0
12/06/2017 171 0 0
11/06/2017 171 1.36 15
08/06/2017 168.7 0.96 1
07/06/2017 167.1 0 0
06/06/2017 167.1 -0.24 2
05/06/2017 167.5 -1.06 8
04/06/2017 169.3 -0.82 2
01/06/2017 170.7 0 0
29/05/2017 170.7 0.41 1
28/05/2017 170 0 0