נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 450
שער פתיחה 450 0
שער ממוצע 450 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.8
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 400
שווי שוק 86
הון רשום למסחר 19112041
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
510 13.33
585 30
595 32.22
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 458.12 הכנסות 195.05
נכסים שוטפים 360.25 רווח גולמי 17.62
נכסים בלתי שוטפים 97.87 רווח תפעולי 4.18
הון עצמי 98.79 רווח לפני מס -9.3
התחייבות שוטפות 296.78 רווח נקי -10.64
התחייבויות בלתי שוטפות 62.55 רווח למניה -0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:23 450 0
10:14 450 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 41.28
קנפלר אליהו 36.75 31.61
מצלאוי קלרה 5.23 4.5
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2018 450 0 0
21/01/2018 450 0 0
18/01/2018 450 0 8
17/01/2018 450 0 0
16/01/2018 450 0 0
15/01/2018 450 0 0
14/01/2018 450 -9.82 10
11/01/2018 499 0 0
10/01/2018 499 0 0
09/01/2018 499 0 0
08/01/2018 499 0 0
07/01/2018 499 0 0
04/01/2018 499 0 0
03/01/2018 499 0 0
02/01/2018 499 0 0
01/01/2018 499 0 0
31/12/2017 499 0 0
28/12/2017 499 -0.04 9
27/12/2017 499.2 0 0
26/12/2017 499.2 0 0
25/12/2017 499.2 0 0
24/12/2017 499.2 0 0