נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 580.4
שער פתיחה 580.4 0
שער ממוצע 580.4 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.01
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 390
שווי שוק 39.79
הון רשום למסחר 6855603
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
530 -8.68 590 1.65
510 -12.13 620 6.82
422 -27.29 635 9.41
420 -27.64 1000 72.29
1068 84.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1595.51 הכנסות 207.44
נכסים שוטפים 161.83 רווח גולמי 0.91
נכסים בלתי שוטפים 1433.68 רווח תפעולי -40.87
הון עצמי 301.81 רווח לפני מס -110.15
התחייבות שוטפות 436.78 רווח נקי -111.63
התחייבויות בלתי שוטפות 856.92 רווח למניה -16.3
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 580.4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלביט הדמיה 44.9 17.87
דוידזון קמפר ז 26.3 10.46
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/06/2017 580.4 0 0
26/06/2017 580.4 0 0
25/06/2017 580.4 0.12 0
22/06/2017 579.7 0 0
21/06/2017 579.7 -0.41 0
20/06/2017 582.1 -5.18 7
19/06/2017 613.9 -0.02 0
18/06/2017 614 -0.31 3
15/06/2017 615.9 6.23 3
14/06/2017 579.8 8.58 6
13/06/2017 534 -0.02 0
12/06/2017 534.1 0.06 0
11/06/2017 533.8 15.29 6
08/06/2017 463 -9.53 2
07/06/2017 511.8 -0.27 0
06/06/2017 513.2 -0.18 0
05/06/2017 514.1 0.49 1
04/06/2017 511.6 0 0
01/06/2017 511.6 -1.06 0
29/05/2017 517.1 4.53 1