נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 592.8
שער פתיחה 592.8 0
שער ממוצע 592.8 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 5.36
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 320
שווי שוק 40.64
הון רשום למסחר 6855603
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
510 -13.97 590 -0.47
490 -17.34 595 0.37
460 -22.4 600 1.21
444 -25.1 624 5.26
624.9 5.41
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1302.35 הכנסות 136.49
נכסים שוטפים 94.81 רווח גולמי 76.36
נכסים בלתי שוטפים 1207.54 רווח תפעולי -149.02
הון עצמי 148.07 רווח לפני מס -185.19
התחייבות שוטפות 429.67 רווח נקי -188.07
התחייבויות בלתי שוטפות 724.61 רווח למניה -6.78
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 592.8 0 1000 5.93
10:14 592.8 0 1000 5.93
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלביט הדמיה 44.9 18.25
דוידזון קמפר ז 26.3 10.69
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 592.8 0 6
16/08/2017 592.8 -0.45 0
15/08/2017 595.5 -1.01 0
14/08/2017 601.6 0 0
13/08/2017 601.6 -2.02 2
10/08/2017 614 0 0
09/08/2017 614 -0.15 0
08/08/2017 614.9 19.49 2
07/08/2017 514.6 -8.69 1
06/08/2017 563.6 10.21 1
03/08/2017 511.4 0.1 0
02/08/2017 510.9 -18.49 16
31/07/2017 626.8 -1.06 0
30/07/2017 633.5 0 0
27/07/2017 633.5 0 0
26/07/2017 633.5 0 0
25/07/2017 633.5 0 0
24/07/2017 633.5 -0.11 0
23/07/2017 634.2 -0.05 1
20/07/2017 634.5 3.71 3