נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 220
שער פתיחה 220 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 36.39
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 930
שווי שוק 57.16
הון רשום למסחר 25981698
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
202.5 -7.95
218 -0.91
219.9 -0.05
220 0
221 0.45
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 12.26 הכנסות
נכסים שוטפים 4.03 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 8.23 רווח תפעולי
הון עצמי -28.72 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 13.96 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 27.02 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הכשרת הישוב 76.66 43.36
נמרודי עופר 3.88 2.2
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/11/2017 220 0 0
19/11/2017 220 0.41 1
16/11/2017 219.1 0 0
15/11/2017 219.1 0 0
14/11/2017 219.1 0 0
13/11/2017 219.1 1.62 2
12/11/2017 215.6 0.33 2
09/11/2017 214.9 1.85 4
08/11/2017 211 -0.05 9
07/11/2017 211.1 -4.48 15
06/11/2017 221 0.55 5
05/11/2017 219.8 0 0
02/11/2017 219.8 2.19 5
01/11/2017 215.1 0.19 28
31/10/2017 214.7 0 4
30/10/2017 214.7 0 0
29/10/2017 214.7 -0.05 0
26/10/2017 214.8 -0.09 4
25/10/2017 215 -0.74 5
24/10/2017 216.6 2.36 10
23/10/2017 211.6 0.14 4
22/10/2017 211.3 -2.27 9