נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה 1 0
שער ממוצע 1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.39
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 17000
שווי שוק 0.37
הון רשום למסחר 37372500
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1 0
4 300
8 700
9.9 890
10.3 930
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 35.89 הכנסות 0.53
נכסים שוטפים 35.68 רווח גולמי 0.53
נכסים בלתי שוטפים 0.21 רווח תפעולי -13.29
הון עצמי 14.15 רווח לפני מס -11.72
התחייבות שוטפות 5.56 רווח נקי -11.62
התחייבויות בלתי שוטפות 16.17 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 1 0 0
18/10/2017 1 0 0
17/10/2017 1 0 0
16/10/2017 1 0 0
15/10/2017 1 0 0
10/10/2017 1 0 0
09/10/2017 1 0 0
08/10/2017 1 0 0
03/10/2017 1 0 0
02/10/2017 1 0 0
01/10/2017 1 0 0
28/09/2017 1 0 3
27/09/2017 1 0 0
26/09/2017 1 0 0
25/09/2017 1 0 0
24/09/2017 1 0 0