נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1.6
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.04
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 35
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 0.2 הכנסות
נכסים שוטפים 0.2 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי
הון עצמי -2.87 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 3.08 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
03/12/2017 1.6 0 0
30/11/2017 1.6 0 0
29/11/2017 1.6 -91.96 0
28/11/2017 19.9 10.56 0
27/11/2017 18 -86.27 0
26/11/2017 131.1 -44.92 4
23/11/2017 238 2145.28 3
22/11/2017 10.6 0.95 0
21/11/2017 10.5 0 0
20/11/2017 10.5 0 0
19/11/2017 10.5 0 0
16/11/2017 10.5 -89.5 0
15/11/2017 100 -61.88 0
14/11/2017 262.3 -62.74 1
13/11/2017 704 -35.41 0
12/11/2017 1090 0 0