נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 26.8
שער פתיחה 26.8 0
שער ממוצע 26.8 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.05
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7500
שווי שוק 2.02
הון רשום למסחר 7542195
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 27.77 הכנסות 1.91
נכסים שוטפים 0.26 רווח גולמי 1.91
נכסים בלתי שוטפים 27.51 רווח תפעולי 1.5
הון עצמי -4.91 רווח לפני מס -3.82
התחייבות שוטפות 19.04 רווח נקי -3.47
התחייבויות בלתי שוטפות 13.64 רווח למניה -0.46
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 26.8 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ג'רוסלם השקעות 89.73 1.81
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 26.8 0 0
21/06/2017 26.8 0 0
20/06/2017 26.8 0 0
19/06/2017 26.8 0 0
18/06/2017 26.8 0 0
15/06/2017 26.8 0 0
14/06/2017 26.8 0 0
13/06/2017 26.8 0 0
12/06/2017 26.8 0 0
11/06/2017 26.8 0 0
08/06/2017 26.8 0 0
07/06/2017 26.8 0 0
06/06/2017 26.8 0 0
05/06/2017 26.8 0 0
04/06/2017 26.8 0 0
01/06/2017 26.8 0 0
29/05/2017 26.8 0 0
28/05/2017 26.8 0 0
25/05/2017 26.8 0 0