נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 498
שער פתיחה 498 0
שער ממוצע 498 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 49.56
מחזור ע.נ. 807
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 390
שווי שוק 324.32
הון רשום למסחר 65125150
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
498 0 507.3 1.87
488 -2.01 510.5 2.51
485.6 -2.49 513.3 3.07
483.1 -2.99 515.4 3.49
480.1 -3.59 517.9 4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 865.44 הכנסות 656.3
נכסים שוטפים 729.93 רווח גולמי 62.6
נכסים בלתי שוטפים 135.51 רווח תפעולי 20.35
הון עצמי 152.92 רווח לפני מס 14.63
התחייבות שוטפות 582.38 רווח נקי 8.48
התחייבויות בלתי שוטפות 130.14 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 498 0 807 4.02
17:24 498 0 807 4.02
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
עזריה יואל 37 120
עזריה גיל 37 120
דש איפקס ק.גמל 8.9 28.88
מיטב דש ת.סל 0.26 0.85
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 498 0 4
17/01/2018 498 0.65 5
16/01/2018 494.8 0 1
15/01/2018 494.8 1.27 32
14/01/2018 488.6 0 1
11/01/2018 488.6 0.14 0
10/01/2018 487.9 -0.35 30
09/01/2018 489.6 0.74 6
08/01/2018 486 -0.23 18
07/01/2018 487.1 -0.88 10
04/01/2018 491.4 -4.02 43
03/01/2018 512 0 6
02/01/2018 512 0.75 21
01/01/2018 508.2 0 0
31/12/2017 508.2 0 2
28/12/2017 508.2 0.65 118
27/12/2017 504.9 2 191
26/12/2017 495 0 0
25/12/2017 495 0 4
24/12/2017 495 -0.14 28
21/12/2017 495.7 -0.82 14