נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2
שער פתיחה 2 0
שער ממוצע 2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.01
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 130000
שווי שוק 0.71
הון רשום למסחר 35262500
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
6 200
9 350
9.7 385
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 28.79 הכנסות 0.69
נכסים שוטפים 26.36 רווח גולמי -0.62
נכסים בלתי שוטפים 2.43 רווח תפעולי -12.54
הון עצמי 19.35 רווח לפני מס -4.22
התחייבות שוטפות 3.46 רווח נקי -4.28
התחייבויות בלתי שוטפות 5.98 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/11/2017 2 0 0
22/11/2017 2 0 0
21/11/2017 2 0 0
20/11/2017 2 0 0
19/11/2017 2 0 0
16/11/2017 2 0 0
15/11/2017 2 0 0
14/11/2017 2 0 0
13/11/2017 2 0 0
12/11/2017 2 0 0
09/11/2017 2 0 0
08/11/2017 2 0 0
07/11/2017 2 0 0
06/11/2017 2 0 0
05/11/2017 2 0 0
02/11/2017 2 0 0
01/11/2017 2 0 0
31/10/2017 2 0 0
30/10/2017 2 0 0
29/10/2017 2 0 0
26/10/2017 2 0 0
25/10/2017 2 0 0