נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 198.8
שער פתיחה 198.8 0
שער ממוצע 206.95 4.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.68
מחזור ע.נ. 2
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 400
שווי שוק 0.51
הון רשום למסחר 257350
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100 -49.7 215 8.15
33 -83.4 219.9 10.61
220 10.66
361.3 81.74
590 196.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 42.97 הכנסות
נכסים שוטפים 38.59 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 4.38 רווח תפעולי
הון עצמי 14.47 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 21.2 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 7.31 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 198.9 0.05 0 0
17:24 215 8.15 2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 198.9 0.05 0
21/02/2018 198.8 0.2 0
20/02/2018 198.4 0.4 0
19/02/2018 197.6 0.2 0
18/02/2018 197.2 0.2 0
15/02/2018 196.8 0 2
14/02/2018 196.8 0.46 0
13/02/2018 195.9 0.2 0
12/02/2018 195.5 0 0
11/02/2018 195.5 0 0
08/02/2018 195.5 0.21 0
07/02/2018 195.1 0 4
06/02/2018 195.1 0 4
05/02/2018 195.1 0.21 0
04/02/2018 194.7 0.46 0
01/02/2018 193.8 0 0
31/01/2018 193.8 0.26 0
30/01/2018 193.3 0 0
29/01/2018 193.3 0.42 0
28/01/2018 192.5 0 0
25/01/2018 192.5 0 0
24/01/2018 192.5 0 0