נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 384.3
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.26
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 330
שווי שוק 0.99
הון רשום למסחר 257350
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
346 -9.97
311 -19.07
310 -19.33
307 -20.11
302 -21.42
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 43.94 הכנסות 81.97
נכסים שוטפים 39.34 רווח גולמי 18.15
נכסים בלתי שוטפים 4.6 רווח תפעולי 2.61
הון עצמי 14.23 רווח לפני מס 1.99
התחייבות שוטפות 22.02 רווח נקי 1.42
התחייבויות בלתי שוטפות 7.69 רווח למניה 0.26
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 384.3 0.26 0
22/08/2017 383.3 0.21 0
21/08/2017 382.5 0.16 0
20/08/2017 381.9 1.7 1
17/08/2017 375.5 0.81 0
16/08/2017 372.5 1.47 0
15/08/2017 367.1 0.71 0
14/08/2017 364.5 0 0
13/08/2017 364.5 0 0
10/08/2017 364.5 0 0
09/08/2017 364.5 0 0
08/08/2017 364.5 0.3 0
07/08/2017 363.4 0.44 0
06/08/2017 361.8 1.46 0
03/08/2017 356.6 0 0
02/08/2017 356.6 0.48 0
31/07/2017 354.9 2.28 1
30/07/2017 347 1.02 0
27/07/2017 343.5 1.69 0
26/07/2017 337.8 0.12 0
25/07/2017 337.4 0.06 0