נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 838.1
שער פתיחה 838.1 0
שער ממוצע 838.1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 43.94
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 44
שווי שוק 6.95
הון רשום למסחר 829348
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
808 -3.59 830 -0.97
88.1 -89.49 880 5
1 -99.88 888 5.95
894 6.67
915 9.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 643.01 הכנסות 1191.27
נכסים שוטפים 428.72 רווח גולמי 285.56
נכסים בלתי שוטפים 214.28 רווח תפעולי 34.59
הון עצמי 201.95 רווח לפני מס 32
התחייבות שוטפות 343.31 רווח נקי 25.05
התחייבויות בלתי שוטפות 97.74 רווח למניה 1.94
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 838.1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 838.1 0 0
21/02/2018 838.1 0.89 10
20/02/2018 830.7 -0.74 13
19/02/2018 836.9 4.61 12
18/02/2018 800 -0.62 4
15/02/2018 805 0.63 12
14/02/2018 800 0.03 14
13/02/2018 799.8 2.3 12
12/02/2018 781.8 0.24 38
11/02/2018 779.9 3.89 43
08/02/2018 750.7 -6.16 15
07/02/2018 800 3.63 9
06/02/2018 772 -8.63 46
05/02/2018 844.9 -2.89 28
04/02/2018 870 -3 49
01/02/2018 896.9 2.97 10
31/01/2018 871 8.08 23
30/01/2018 805.9 -3.69 10
29/01/2018 836.8 2.66 47
28/01/2018 815.1 -5.32 47
25/01/2018 860.9 1.86 2
24/01/2018 845.2 0.57 9