נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 33.04 הכנסות 3.81
נכסים שוטפים 25.9 רווח גולמי 3.54
נכסים בלתי שוטפים 7.14 רווח תפעולי -31.36
הון עצמי 7.29 רווח לפני מס -46.89
התחייבות שוטפות 21.21 רווח נקי -45.78
התחייבויות בלתי שוטפות 4.54 רווח למניה -0.29
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גולדברג מייקל ז 3.82
פלטינום מונט ז 8.98
גרין מארק ז 0.1
רייס מייקל ז 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים