נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1113
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1160.32
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 277.49 הכנסות 18.08
נכסים שוטפים 178.06 רווח גולמי -8.61
נכסים בלתי שוטפים 99.44 רווח תפעולי -178.9
הון עצמי -773.47 רווח לפני מס -180.61
התחייבות שוטפות 300.2 רווח נקי -180.61
התחייבויות בלתי שוטפות 750.76 רווח למניה -1.85
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סמואל שנון ג'יימס ז 0
קונסיגליו רונאלד ז 0.01
קרסה קנת ז 0.01
פרידמן מיכאל ז 0.01
מקקלום דיויד ז 0.01
נורדוף הנרי ז 0.01
פפר מתיו ז 0.08
קבוצת מאן ז 18.65
עזבון מאן ז 4.33
דירפילד ז 5.43
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים