נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.3
שער פתיחה 105.3 0
שער ממוצע 105.3 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.6
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1800
שווי שוק 6.78
הון רשום למסחר 6438152
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
90 -14.53 111 5.41
70.5 -33.05 112 6.36
70 -33.52
7 -93.35
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 79.23 הכנסות 33.56
נכסים שוטפים 71.03 רווח גולמי 25.4
נכסים בלתי שוטפים 8.21 רווח תפעולי -13.01
הון עצמי 16.01 רווח לפני מס -5.88
התחייבות שוטפות 48.9 רווח נקי -6.03
התחייבויות בלתי שוטפות 14.32 רווח למניה -0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.3 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 105.3 0 0
16/08/2017 105.3 0 0
15/08/2017 105.3 0 0
14/08/2017 105.3 0 0
13/08/2017 105.3 0 0
10/08/2017 105.3 0 0
09/08/2017 105.3 0 0
08/08/2017 105.3 0 0
07/08/2017 105.3 0 0
06/08/2017 105.3 0 0
03/08/2017 105.3 0 0
02/08/2017 105.3 0 0
31/07/2017 105.3 0 0
30/07/2017 105.3 0 0
27/07/2017 105.3 0 0
26/07/2017 105.3 0 0
25/07/2017 105.3 0 0
24/07/2017 105.3 0 0
23/07/2017 105.3 0 0