נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99
שער פתיחה 99 0
שער ממוצע 99 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6.89
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 930
שווי שוק 2.23
הון רשום למסחר 2248798
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
75 -24.24 98 -1.01
68 -31.31 99 0
100 1.01
136 37.37
139 40.4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 234.97 הכנסות 35.36
נכסים שוטפים 224.08 רווח גולמי 24.21
נכסים בלתי שוטפים 10.89 רווח תפעולי 14.04
הון עצמי 58.72 רווח לפני מס 14.04
התחייבות שוטפות 118.46 רווח נקי 10.57
התחייבויות בלתי שוטפות 57.78 רווח למניה 0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 99 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2018 99 0 0
21/01/2018 99 0 0
18/01/2018 99 -5.08 1
17/01/2018 104.3 0 0
16/01/2018 104.3 0 0
15/01/2018 104.3 0 0
14/01/2018 104.3 0 0
11/01/2018 104.3 0 0
10/01/2018 104.3 0 0
09/01/2018 104.3 0 0
08/01/2018 104.3 0 0
07/01/2018 104.3 0 0
04/01/2018 104.3 6.1 3
03/01/2018 98.3 7.55 3
02/01/2018 91.4 0 0
01/01/2018 91.4 -11.09 2
31/12/2017 102.8 0 0
28/12/2017 102.8 -1.91 1
27/12/2017 104.8 -1.13 0
26/12/2017 106 0 0
25/12/2017 106 0 0
24/12/2017 106 0 0