נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 9.13
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 480
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 25.2 הכנסות 2.54
נכסים שוטפים 20.08 רווח גולמי 1.09
נכסים בלתי שוטפים 5.13 רווח תפעולי -17.77
הון עצמי 15.77 רווח לפני מס -12.78
התחייבות שוטפות 4.1 רווח נקי -12.78
התחייבויות בלתי שוטפות 5.33 רווח למניה -0.71
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
08/02/2018 1 0 0
07/02/2018 1 0 0
06/02/2018 1 -50 5
05/02/2018 2 -4.76 1
04/02/2018 2.1 -83.2 4
01/02/2018 12.5 -50.2 21
31/01/2018 25.1 23.04 1
30/01/2018 20.4 -18.4 0
29/01/2018 25 -53.27 2
28/01/2018 53.5 0 0
25/01/2018 53.5 0 0
24/01/2018 53.5 0.19 0
23/01/2018 53.4 8.1 5
22/01/2018 49.4 69.18 3
21/01/2018 29.2 3.91 0