נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 25
שער פתיחה 25 0
שער ממוצע 25 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.27
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 890
שווי שוק 0.21
הון רשום למסחר 850050
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
3 -88 26 4
1.5 -94 200 700
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.76 הכנסות 1.7
נכסים שוטפים 2.6 רווח גולמי 1.57
נכסים בלתי שוטפים 2.16 רווח תפעולי -19.37
הון עצמי -8.56 רווח לפני מס -20.12
התחייבות שוטפות 10.7 רווח נקי -19.97
התחייבויות בלתי שוטפות 2.62 רווח למניה -1.04
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 25 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 25 0 0
22/08/2017 25 0 0
21/08/2017 25 0 0
20/08/2017 25 0 0
17/08/2017 25 0 0
16/08/2017 25 0 0
15/08/2017 25 0 0
14/08/2017 25 0 0
13/08/2017 25 0 0
10/08/2017 25 0 0
09/08/2017 25 0 0
08/08/2017 25 0 0
07/08/2017 25 0 0
06/08/2017 25 0 0
03/08/2017 25 0 0
02/08/2017 25 0 0
31/07/2017 25 0 0
30/07/2017 25 0 0
27/07/2017 25 0 0
26/07/2017 25 0 0
25/07/2017 25 0 0
24/07/2017 25 0 0