נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 80.1
שער פתיחה 80.1 0
שער ממוצע 80.1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.26
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 830
שווי שוק 1.85
הון רשום למסחר 2306436
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
45 -43.82 84 4.87
40 -50.06 99 23.6
16 -80.02 102 27.34
15 -81.27 120 49.81
4 -95.01 140 74.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 12.26 הכנסות
נכסים שוטפים 4.03 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 8.23 רווח תפעולי
הון עצמי -28.72 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 13.96 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 27.02 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 80.1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 80.1 0 0
21/02/2018 80.1 0 0
20/02/2018 80.1 0 0
19/02/2018 80.1 0 0
18/02/2018 80.1 0 0
15/02/2018 80.1 0 0
14/02/2018 80.1 0 0
13/02/2018 80.1 0 0
12/02/2018 80.1 0 0
11/02/2018 80.1 0 0
08/02/2018 80.1 0.13 0
07/02/2018 80 -1.84 1
06/02/2018 81.5 -0.49 0
05/02/2018 81.9 36.73 1
04/02/2018 59.9 14.75 2
01/02/2018 52.2 -40 1
31/01/2018 87 0 0
30/01/2018 87 0 0
29/01/2018 87 0 0
28/01/2018 87 0 0
25/01/2018 87 0 0
24/01/2018 87 0 0