נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1410
שער פתיחה 1600 13.48
שער ממוצע 1581 12.13
מחזור יומי ממוצע (שנה) 11.93
מחזור ע.נ. 25
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 20
שווי שוק 2.5
הון רשום למסחר 157900
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
858 -39.15 1520 7.8
300.1 -78.72 1580 12.06
300 -78.72 1600 13.48
150 -89.36 1698 20.43
1699 20.5
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8993.96 הכנסות 279.09
נכסים שוטפים 623.81 רווח גולמי 215.6
נכסים בלתי שוטפים 8370.15 רווח תפעולי 409
הון עצמי 3407.47 רווח לפני מס 337.03
התחייבות שוטפות 840 רווח נקי 262.77
התחייבויות בלתי שוטפות 4746.49 רווח למניה 19.3
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1582 12.2 0 0
11:31 1580 12.06 22 0.35
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 1582 12.2 0
18/09/2017 1410 -17.01 11
17/09/2017 1699 0 0
14/09/2017 1699 0 0
13/09/2017 1699 0 0
12/09/2017 1699 0 0
11/09/2017 1699 0 0
10/09/2017 1699 0 0
07/09/2017 1699 0 0
06/09/2017 1699 0 0
05/09/2017 1699 0 0
04/09/2017 1699 0 0
03/09/2017 1699 0 0
31/08/2017 1699 7.19 0
30/08/2017 1585 9.84 1
29/08/2017 1443 -33.66 17
28/08/2017 2175 0 0
27/08/2017 2175 0 0
24/08/2017 2175 0 0
23/08/2017 2175 0 0
22/08/2017 2175 0 0
21/08/2017 2175 8.21 0
20/08/2017 2010 0 0