נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 530.1
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 298.32
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 360
שווי שוק 240.92
הון רשום למסחר 45448750
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 242.8 הכנסות 203.63
נכסים שוטפים 214.91 רווח גולמי 26.65
נכסים בלתי שוטפים 27.88 רווח תפעולי 17.37
הון עצמי 133.23 רווח לפני מס 14.97
התחייבות שוטפות 102.45 רווח נקי 8.98
התחייבויות בלתי שוטפות 7.12 רווח למניה 0.25
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 530.1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לשמן יחיאל 27.57 66.43
לשמן יהודה 22.13 53.32
לשמן ראובן יריב 10.88 26.22
גונן אלון 6.89 16.61
סידי ערן 6.53 15.73
לשמן איל 5.44 13.11
סידי יצחק 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 530.1 -1.05 33
18/10/2017 535.7 -0.81 199
17/10/2017 540.1 1.12 5137
16/10/2017 534.1 -3.77 398
15/10/2017 555 0.62 3
10/10/2017 551.6 -0.25 30
09/10/2017 553 0.73 11
08/10/2017 549 -0.97 47
03/10/2017 554.4 -0.11 7
02/10/2017 555 -0.29 99
01/10/2017 556.6 -0.86 27
28/09/2017 561.4 -0.11 34
27/09/2017 562 0.32 28
26/09/2017 560.2 0.61 11
25/09/2017 556.8 0.45 37
24/09/2017 554.3 0.75 37