נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1227
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2515.99
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 666.97
הון רשום למסחר 54357582
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 568.66 הכנסות 192.48
נכסים שוטפים 412.7 רווח גולמי 73.91
נכסים בלתי שוטפים 155.95 רווח תפעולי -17.2
הון עצמי 303.06 רווח לפני מס -22.01
התחייבות שוטפות 258.31 רווח נקי -18.33
התחייבויות בלתי שוטפות 7.29 רווח למניה -0.42
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קיסיפיאס 12.47 83.19
בראשית שות' 12.47 83.19
ויולה פיאיג'יפי 10.92 72.85
מנורה ק.גמל 8.51 56.77
לאומי 5.27 35.12
מגדל משתתפות 2.24 14.96
מגדל ק.נאמ 1.77 11.83
מגדל קופ"ג 1.63 10.86
בן אליהו איתן 0.79 5.29
מתן עמוס 0.72 4.79
מנורה מבטחים 0.3 2.02
מגדל ביטוח 0.2 1.35
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 1227 7.73 2912
21/11/2017 1139 0.35 552
20/11/2017 1135 1.98 705
19/11/2017 1113 0.91 652
16/11/2017 1103 -1.43 1421
15/11/2017 1119 1.82 3531
14/11/2017 1099 -20.82 16628
13/11/2017 1388 -0.72 560
12/11/2017 1398 -1.06 164
09/11/2017 1413 -2.48 3303
08/11/2017 1449 0.14 327
07/11/2017 1447 -3.15 668
06/11/2017 1494 -0.73 236
05/11/2017 1505 -1.25 99
02/11/2017 1524 1.33 770
01/11/2017 1504 -2.27 637
31/10/2017 1539 4.77 3936
30/10/2017 1469 -1.94 638
29/10/2017 1498 -1.45 249
26/10/2017 1520 -0.13 1448
25/10/2017 1522 -2.37 587
24/10/2017 1559 1.37 992