נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 11
שער פתיחה 15 36.36
שער ממוצע 11.9 8.18
מחזור יומי ממוצע (שנה) 45.6
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 920
שווי שוק 3.92
הון רשום למסחר 32902600
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
10.1 -8.18 14.9 35.45
10 -9.09 15 36.36
9.5 -13.64 17 54.55
9.3 -15.45 22 100
8.3 -24.55 24.8 125.45
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 439.33 הכנסות 828.17
נכסים שוטפים 395.19 רווח גולמי 127.34
נכסים בלתי שוטפים 44.15 רווח תפעולי 76.61
הון עצמי 153.74 רווח לפני מס 49.94
התחייבות שוטפות 159.78 רווח נקי 38.21
התחייבויות בלתי שוטפות 125.82 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 11.9 8.18 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2018 11 0 0
21/01/2018 11 -26.67 0
18/01/2018 15 0 0
17/01/2018 15 0 0
16/01/2018 15 0 0
15/01/2018 15 0 0
14/01/2018 15 29.31 0
11/01/2018 11.6 10.48 2
10/01/2018 10.5 0 0
09/01/2018 10.5 0 0
08/01/2018 10.5 0 0
07/01/2018 10.5 0 0
04/01/2018 10.5 10.53 2
03/01/2018 9.5 0 0
02/01/2018 9.5 -11.21 12
01/01/2018 10.7 0 0
31/12/2017 10.7 0 0
28/12/2017 10.7 7 3
27/12/2017 10 12.36 3
26/12/2017 8.9 0 2
25/12/2017 8.9 -19.09 30
24/12/2017 11 10 7