נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 480
שער פתיחה 480 0
שער ממוצע 476.08 -0.82
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1222.34
מחזור ע.נ. 29497
מספר עסקאות 26
תנועה מינימלית 390
שווי שוק 293.64
הון רשום למסחר 61520240
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
472.9 -1.48 473 -1.46
471 -1.88 477 -0.63
470 -2.08 477.8 -0.46
467 -2.71 478 -0.42
466 -2.92 478.4 -0.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 31.3 הכנסות 68.16
נכסים שוטפים 16.35 רווח גולמי 57.71
נכסים בלתי שוטפים 14.95 רווח תפעולי 14.95
הון עצמי -0.67 רווח לפני מס 14.33
התחייבות שוטפות 26.15 רווח נקי 3.29
התחייבויות בלתי שוטפות 5.82 רווח למניה 0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 477.3 -0.56 0 0
17:24 473 -1.46 1497 7.08
16:40 477.8 -0.46 1004 4.8
16:40 477.7 -0.48 1496 7.15
13:41 479 -0.21 180 0.86
13:41 479 -0.21 2000 9.58
13:41 479 -0.21 467 2.24
13:41 478.5 -0.31 853 4.08
13:41 478 -0.42 2000 9.56
13:22 471 -1.88 3000 14.13
13:22 471 -1.88 1155 5.44
13:22 471.3 -1.81 595 2.8
13:16 472 -1.67 2000 9.44
13:16 472.8 -1.5 620 2.93
12:58 475 -1.04 1000 4.75
12:58 475.1 -1.02 1355 6.44
12:46 479 -0.21 400 1.92
12:46 479 -0.21 400 1.92
12:46 479 -0.21 400 1.92
12:46 479 -0.21 400 1.92
12:46 475.1 -1.02 637 3.03
12:46 475.2 -1 2038 9.68
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ב.י.מ מור השק' 33.05 97.04
לוי יוסף 12.84 37.71
לוי אלי 6.94 20.36
מאירוב יוסף 5.08 14.93
מאירוב בנימין 5.02 14.74
גרידיש מאיר 2.28 6.7
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 477.3 -0.56 140
22/08/2017 480 0 57
21/08/2017 480 0.42 413
20/08/2017 478 -1.54 1536
17/08/2017 485.5 0.19 646
16/08/2017 484.6 0.41 343
15/08/2017 482.6 1.32 78
14/08/2017 476.3 0.68 376
13/08/2017 473.1 0.9 854
10/08/2017 468.9 0.26 391
09/08/2017 467.7 -2.56 365
08/08/2017 480 -4.38 553
07/08/2017 502 -1.36 217
06/08/2017 508.9 0.77 1043
03/08/2017 505 -2.25 927
02/08/2017 516.6 1.41 1578
31/07/2017 509.4 1.66 1926
30/07/2017 501.1 0 9476