נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2237
שער פתיחה 2237 0
שער ממוצע 2240.83 0.17
מחזור יומי ממוצע (שנה) 15.09
מחזור ע.נ. 394
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 78
שווי שוק 320.68
הון רשום למסחר 14278007
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
2216 -0.94 2344 4.78
2204 -1.48 2538 13.46
2103 -5.99 2560 14.44
2591 15.82
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 259.04 הכנסות 50.69
נכסים שוטפים 121.98 רווח גולמי 13.39
נכסים בלתי שוטפים 137.06 רווח תפעולי 7.19
הון עצמי 125.53 רווח לפני מס 6.03
התחייבות שוטפות 93.73 רווח נקי 4.47
התחייבויות בלתי שוטפות 39.77 רווח למניה 0.31
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2216 -0.94 110 2.44
17:23 2246 0.4 0 0
15:26 2222 -0.67 78 1.73
14:02 2230 -0.31 7 0.16
13:25 2230 -0.31 78 1.74
10:05 2301 2.86 121 2.78
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שינפלד יעקב 45.17 144.85
ססובר רות 17.17 55.05
שינפלד לאה 11.94 38.3
דנסקי ניצה 8.3 26.62
מגדל משתתפות 5.56 17.83
מגדל קופ"ג 2.65 8.5
מגדל ביטוח 1.75 5.6
גורביץ פנחס 1.15 3.68
מגדל ק.נאמ 0 0.02
כץ שינפלד אמיתי 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 2237 -5.65 69
27/06/2017 2371 -1.62 30
26/06/2017 2410 -3.02 21
25/06/2017 2485 -0.32 14
22/06/2017 2493 0.12 8
21/06/2017 2490 -1.07 16
20/06/2017 2517 -2.86 15
19/06/2017 2591 -0.5 9
18/06/2017 2604 0 0
15/06/2017 2604 -0.5 4
14/06/2017 2617 0 54
13/06/2017 2617 0 0
12/06/2017 2617 0.65 17
11/06/2017 2600 0 0
08/06/2017 2600 0 0
07/06/2017 2600 0.7 34
06/06/2017 2582 -0.15 7
05/06/2017 2586 -0.12 72
04/06/2017 2589 0.86 21
01/06/2017 2567 0.67 315