נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 178300
שער פתיחה 178300 0
שער ממוצע 180384.61 1.17
מחזור יומי ממוצע (שנה) 70.91
מחזור ע.נ. 13
מספר עסקאות 12
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 890.38
הון רשום למסחר 493835
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
178300 0 180000 0.95
176500 -1.01 180400 1.18
174700 -2.02 181000 1.51
173800 -2.52 182400 2.3
173000 -2.97 182500 2.36
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 797.42 הכנסות 57.87
נכסים שוטפים 55.18 רווח גולמי 30.53
נכסים בלתי שוטפים 742.24 רווח תפעולי 23.34
הון עצמי 580.32 רווח לפני מס 22.64
התחייבות שוטפות 103.56 רווח נקי 17.19
התחייבויות בלתי שוטפות 113.53 רווח למניה 43.22
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 180300 1.12 0 0
10:01 181400 1.74 1 1.81
10:01 178300 0 1 1.78
10:01 179300 0.56 2 3.59
10:01 179300 0.56 1 1.79
10:01 179900 0.9 1 1.8
10:01 180000 0.95 1 1.8
09:49 182500 2.36 1 1.83
09:49 182400 2.3 1 1.82
09:49 180700 1.35 1 1.81
09:48 180700 1.35 1 1.81
09:47 180600 1.29 1 1.81
09:47 179600 0.73 1 1.8
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אמיר אריה 19.24 171.34
רוזנר דן 18.2 162.06
טר מסחר בת 16.91 150.54
אמיר רונית 15.17 135.1
הראל ק.גמל 6.63 58.99
אמיר רועי 6.07 54.02
אמיר מאיה 6.07 54.02
הראל השקעות 0.25 2.21
הראל ת.סל 0.01 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 180300 1.12 23
18/09/2017 178300 -1.93 59
17/09/2017 181800 1.11 2
14/09/2017 179800 -1.32 38
13/09/2017 182200 1.28 2
12/09/2017 179900 1.7 34
11/09/2017 176900 0.17 27
10/09/2017 176600 0.11 37
07/09/2017 176900 -5.75 62
06/09/2017 187700 -0.05 24
05/09/2017 187800 -0.16 60
04/09/2017 188100 -0.27 38
03/09/2017 188600 -0.53 43
31/08/2017 189600 1.07 72
30/08/2017 187600 1.08 30
29/08/2017 185600 0.65 78
28/08/2017 184400 1.32 78
27/08/2017 182000 3.23 143
24/08/2017 176300 1.5 11
23/08/2017 173700 0.4 21
22/08/2017 173000 0.29 12
21/08/2017 172500 -0.23 12