נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 161300
שער פתיחה 161300 0
שער ממוצע 164460 1.96
מחזור יומי ממוצע (שנה) 78.04
מחזור ע.נ. 11
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 811.86
הון רשום למסחר 493835
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
162100 0.5 166600 3.29
162000 0.43 167800 4.03
158100 -1.98 168600 4.53
154800 -4.03 169400 5.02
153200 -5.02 176000 9.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 797.42 הכנסות 57.87
נכסים שוטפים 55.18 רווח גולמי 30.53
נכסים בלתי שוטפים 742.24 רווח תפעולי 23.34
הון עצמי 580.32 רווח לפני מס 22.64
התחייבות שוטפות 103.56 רווח נקי 17.19
התחייבויות בלתי שוטפות 113.53 רווח למניה 43.22
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 164400 1.92 0 0
17:24 162200 0.56 1 1.62
16:30 163100 1.12 1 1.63
13:58 166100 2.98 1 1.66
13:58 165000 2.29 2 3.3
10:36 166200 3.04 1 1.66
10:36 166100 2.98 1 1.66
10:36 164600 2.05 1 1.65
10:36 163500 1.36 2 3.27
10:35 163400 1.3 1 1.63
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אמיר אריה 19.24 156.23
רוזנר דן 18.2 147.77
טר מסחר בת 16.91 137.27
אמיר רונית 15.17 123.18
הראל ק.גמל 6.58 53.4
אמיר רועי 6.07 49.26
אמיר מאיה 6.07 49.26
הראל השקעות 0.25 2.01
הראל ת.סל 0.02 0.15
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 164400 1.92 18
15/11/2017 161300 0.75 56
14/11/2017 160100 0.38 114
13/11/2017 159500 1.53 13
12/11/2017 157100 -1.81 6
09/11/2017 160000 0.5 29
08/11/2017 159200 -0.13 37
07/11/2017 159400 -2.15 10
06/11/2017 162900 -2.51 77
05/11/2017 167100 -3.02 309
02/11/2017 172300 -0.58 67
01/11/2017 173300 1.35 19
31/10/2017 171000 -0.58 367
30/10/2017 172000 -1.21 88
29/10/2017 174100 0.58 63
26/10/2017 173100 0.23 14
25/10/2017 172700 -0.63 14
24/10/2017 173800 -0.97 42
23/10/2017 175500 -0.96 116
22/10/2017 177200 0.74 48