נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 178700
שער פתיחה 178700 0
שער ממוצע 176419.05 -1.28
מחזור יומי ממוצע (שנה) 34.86
מחזור ע.נ. 28
מספר עסקאות 20
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 871.12
הון רשום למסחר 493835
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
177700 -0.56 178600 -0.06
171500 -4.03 178700 0
169700 -5.04 180000 0.73
166100 -7.05 181100 1.34
165500 -7.39 181500 1.57
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 796.77 הכנסות 29.52
נכסים שוטפים 53.57 רווח גולמי 15.48
נכסים בלתי שוטפים 743.21 רווח תפעולי 11.76
הון עצמי 577.12 רווח לפני מס 11.4
התחייבות שוטפות 106.78 רווח נקי 8.51
התחייבויות בלתי שוטפות 112.87 רווח למניה 21.23
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 176400 -1.29 0 0
17:12 180000 0.73 1 1.8
17:06 180000 0.73 1 1.8
16:59 180000 0.73 1 1.8
16:59 178700 0 2 3.57
16:02 178700 0 2 3.57
15:47 174000 -2.63 1 1.74
14:44 176000 -1.51 3 5.28
14:08 176000 -1.51 2 3.52
13:42 176000 -1.51 1 1.76
13:41 174000 -2.63 1 1.74
13:41 174000 -2.63 1 1.74
12:49 176000 -1.51 1 1.76
12:48 174000 -2.63 1 1.74
12:48 174100 -2.57 1 1.74
11:35 174700 -2.24 1 1.75
11:35 175100 -2.01 1 1.75
11:35 175100 -2.01 2 3.5
10:37 176000 -1.51 1 1.76
10:37 176000 -1.51 2 3.52
10:10 180000 0.73 2 3.6
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אמיר אריה 19.24 167.64
רוזנר דן 18.2 158.56
טר מסחר בת 16.91 147.29
אמיר רונית 15.17 132.18
אמיר רועי 6.07 52.85
אמיר מאיה 6.07 52.85
הראל השקעות 0.25 2.16
הראל ק.גמל 0 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 176400 -1.29 49
27/06/2017 178700 2.29 180
26/06/2017 174700 2.34 3
25/06/2017 170700 1.01 2
22/06/2017 169000 -0.71 8
21/06/2017 170200 -2.52 124
20/06/2017 175100 -0.91 7
19/06/2017 176700 -0.51 96
18/06/2017 177600 0 0
15/06/2017 177600 -1.22 14
14/06/2017 179800 -1.32 29
13/06/2017 182200 2.19 27
12/06/2017 178300 2.94 4
11/06/2017 173200 0 0
08/06/2017 173200 0 3466
07/06/2017 173200 0 0
06/06/2017 173200 0.23 9
05/06/2017 172800 1.05 45
04/06/2017 171000 0 0
01/06/2017 171000 1 439
29/05/2017 169300 4.12 78