נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7762
שער פתיחה 7762 0
שער ממוצע 7762 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 30.03
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 24
שווי שוק 150.02
הון רשום למסחר 1932759
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
7685 -0.99 7739 -0.3
7503 -3.34 7865 1.33
7502 -3.35 7899 1.77
7501 -3.36 7900 1.78
7500 -3.38 7950 2.42
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1283.16 הכנסות 543.7
נכסים שוטפים 521.2 רווח גולמי 203.58
נכסים בלתי שוטפים 761.97 רווח תפעולי 104.63
הון עצמי 238.99 רווח לפני מס 84.39
התחייבות שוטפות 469.14 רווח נקי 77.31
התחייבויות בלתי שוטפות 575.03 רווח למניה 40.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 7762 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אורן תנחום 89.57 134.38
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
26/06/2017 7762 0 0
25/06/2017 7762 0 0
22/06/2017 7762 -1.7 5
21/06/2017 7896 2.07 21
20/06/2017 7736 -3.65 3
19/06/2017 8029 4.34 43
18/06/2017 7695 0 0
15/06/2017 7695 0 0
14/06/2017 7695 0 0
13/06/2017 7695 0 0
12/06/2017 7695 -0.05 0
11/06/2017 7699 1.2 21
08/06/2017 7608 -0.9 14
07/06/2017 7677 -1.22 19
06/06/2017 7772 -1.56 3
05/06/2017 7895 -1.31 19
04/06/2017 8000 0 0
01/06/2017 8000 -4.51 8
29/05/2017 8378 -1.84 3
28/05/2017 8535 0 0