נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1554
שער פתיחה 1554 0
שער ממוצע 1532.9 -1.36
מחזור יומי ממוצע (שנה) 114.36
מחזור ע.נ. 5846
מספר עסקאות 20
תנועה מינימלית 120
שווי שוק 227.47
הון רשום למסחר 14867585
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1522 -2.06 1551 -0.19
1520 -2.19 1564 0.64
1500 -3.47 1569 0.97
1200 -22.78 1610 3.6
1647 5.98
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 651.26 הכנסות 13.41
נכסים שוטפים 67.88 רווח גולמי 6.56
נכסים בלתי שוטפים 583.38 רווח תפעולי 3.1
הון עצמי 204.16 רווח לפני מס -1.91
התחייבות שוטפות 184.87 רווח נקי -2.13
התחייבויות בלתי שוטפות 262.22 רווח למניה -0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1530 -1.54 0 0
17:24 1522 -2.06 64 0.97
16:28 1564 0.64 1 0.02
16:22 1564 0.64 318 4.97
14:38 1523 -1.99 696 10.6
14:38 1524 -1.93 318 4.85
14:06 1523 -1.99 168 2.56
13:31 1523 -1.99 103 1.57
13:24 1523 -1.99 355 5.41
13:01 1523 -1.99 700 10.66
12:54 1523 -1.99 144 2.19
12:48 1523 -1.99 178 2.71
12:48 1525 -1.87 273 4.16
12:00 1545 -0.58 64 0.99
12:00 1541 -0.84 97 1.49
12:00 1539 -0.97 589 9.06
11:35 1528 -1.67 78 1.19
11:35 1535 -1.22 780 11.97
11:35 1535 -1.22 120 1.84
10:27 1545 -0.58 800 12.36
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רובינשטיין אודי 15.93 36.23
נ.נ.ד.י.מ ניהול 15.93 36.23
רובינשטיין ארנון 10.17 23.13
רובינשטיין גולן 10.17 23.13
רייטמן מיה 10.17 23.13
פסגות ק.גמל 7.51 17.09
הראל ק.גמל 5.01 11.4
הראל משתתפות 3.06 6.96
רובינשטיין מרדכי 1.35 3.06
פסגות ק.נאמ 1.06 2.41
פסגות תעודות סל 0.12 0.27
הראל ת.סל 0.05 0.11
רובינשטיין ורדה 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/06/2017 1530 -1.54 90
27/06/2017 1554 -2.88 5
26/06/2017 1600 1.52 18
25/06/2017 1576 1.42 90
22/06/2017 1554 -0.06 194
21/06/2017 1555 0.32 34
20/06/2017 1550 0 0
19/06/2017 1550 0.45 132
18/06/2017 1543 -1.41 25
15/06/2017 1565 -1.63 40
14/06/2017 1591 -2.57 12
13/06/2017 1633 3.49 33
12/06/2017 1578 0.51 34
11/06/2017 1570 -0.57 10
08/06/2017 1579 1.22 303
07/06/2017 1560 1.69 545
06/06/2017 1534 -3.03 167
05/06/2017 1582 -0.57 53
04/06/2017 1591 -2.09 2
01/06/2017 1625 -4.69 184
29/05/2017 1705 1.19 90